Next Generation O-Glycomics – University of Copenhagen

CCG > Research & Facilities > Mass spectrometry > Next Generation O-Glyc...

Next Generation O-Glycomics

Proteiner er ofte modificerede og en af de væsentligste modifikationer er påhæftning af kulhydrater. Denne proces kaldes glykosylering og finder sted i cellen og de påhæftede komplekse kulhydrater kaldes glykaner. Glykosyleringsprocessen er meget varieret og kompleks. Den udføres af flere hundrede enzymer og optager op mod 1-2 % af cellens gener.

Vi beskæftiger os med en undertype, der benævnes mucin-type O-glykosylering, og denne er specielt kompleks fordi 20 enzymer for denne ene type regulerer hvor på proteinet kulhydrater påsættes. Det store antal enzymer betyder at glykosylering af proteiner kan reguleres differentielt i celler og væv, hvilket gør at antal og natur af alle O-glykoproteiner, tilsammen kaldet O-glykoproteomet, er dynamisk. Dette forhold og tekniske hindringer har betydet, at vores indsigt i O-glykoproteomet hidtil er minimalt.

Vi har publiceret en ny metode til at karakterisere O-glykoproteomet med hensyn til hvor O-glykaner er påhæftet proteiner, men det har hidtil været umuligt samtidigt at undersøge hvor O-glykaner er påsat og hvilke strukturer der sidder på et protein. Vi er nu i færd med at videreudvikle en metode med massespektrometri til at karakterisere O-glykoproteomet i sin helhed 'Next-Generation O-glycomics'.

Projektet er basalvidenskabeligt og vil sandsynligvis kunne anvendes til andre modifikationer af proteiner. Der er store perspektiver i en bedre erkendelse af O-glykoproteomet både indenfor cellebiologien, arvelige sygdomme og den rekombinante ekspressionsteknologi.