Contact CCG

Henrik Clausen, director
hclau@sund.ku.dk
(+45)  20 14 55 37

Hans Wandall, co-director
hhw@sund.ku.dk
(+45) 35 33 55 53

Copenhagen Center for Glycomics
Department of Cellular and Molecular Medicine
Maersk Tower 7.10
University of Copenhagen
Blegdamsvej 3B, DK-2200
Denmark

in danish
Copenhagen Center for Glycomics
Institut for Cellulær og Molekylær Medicin, ICMM
Mærsk Tårnet 7.10
Københavns Universitet
Blegdamsvej 3B,
2200 København N

map of panum